Apkures katlu pareiza uzstādīšana un apkope ir ļoti svarīgs noteikums ilgam tehnikas darbam un perfektai darbībai.

Nereti katlus uzstāda nepietiekami kvalificēti meistari, neievērojot drošības tehniku un ražotāja tehnisko prasību nodrošināšanu. Rezultātā klients neapmierināts, vaino katlu tā nepareizā darbībā un ražotāju vai pārdevēju nekvalitatīvā precē. Mūsu meistariem ir nepieciešamā kvalifikācija, pieredze, instrumenti un rezerves daļas, lai gāzes apkures katlu uzstādīšanu, apkopi un remontu paveiktu kvalitatīvi. Tāpēc katliem dodam garantiju tikai pēc tam, kad to ir palaidis mūsu uzņēmuma kvalificēts meistars.

Regulāra profilaktiskā apkope nodrošina optimālu un efektīvu apkures katla darbību un drošību. Tā ļaus Jums ietaupīt līdzekļus, kā arī paildzināt iekārtas kalpošanas laiku.

Katla apkope ne tikai pagarinās iekārtas darba mūžu, bet arī ievērojami samazinās risku, ka katls var apstāties ziemas aukstākajā laikā. Savlaicīga apkope palīdzēs izvairīties no katla bojājumiem, kuru labošana izmaksātu daudz dārgāk. Netīrīts gāzes katls rada draudus iedzīvotāju drošībai. Viena no biežāk sastopamajām problēmām ir tik ļoti aizaudzis siltummainis, ka sadegot gāzei radušās dūmgāzes nenonāk skurstenī, bet sāk ieplūst telpā.

Degšanas procesā veidojas arī izdedži, kas sakrājoties var kļūt ugunsbīstami.

Netīrīts gāzes katls rada draudus drošībai.

Degšanas procesā veidojas arī izdedži, kas sakrājoties var kļūt ugunsbīstami.

Turklāt netīrīti katli patērē vairāk gāzes. Regulāri veicot gāzes katla apkopi, savlaicīgi iespējams konstatēt noplūdes, komponentu stāvokli un darbības atbilstību.

Apkopes pakalpojumā ietilpst:

 • katla siltummaiņa un degļa pārbaude un tīrīšana;
 • ūdens un gāzes padeves daļu blīvuma pārbaude;
 • ūdens armatūras un gāzes armatūras filtru pārbaude;
 • aizdedzes elektrodu pārbaude;
 • gāzes regulēšana saskaņā ar instrukciju;
 • izplešanās tvertnes pārbaude, ja nepieciešams uzpildīšana;
 • CO2 koncentrācijas regulēšana dūmgāzēs saskaņā ar instrukciju (kondensācijas katliem);
 • degšanas procesa regulēšana ar dūmgāzu analizatoru (kondensācijas katliem un gāzes degļa katliem);
 • ventilatora tīrīšana;
 • kondensāta sifona pārbaude kondensācijas katliem;
 • gaisa padeves un dūmgāzu izvadīšanas pārbaude;
 • katlu telpas cauruļvadu vizuālā pārbaude;
 • apkures sūkņu darbības pārbaude;
 • apkures sistēmas armatūras pārbaude, testēšana;
 • apkures sistēmas papildināšana, ja nepieciešams;
 • vadības automātikas pārbaude un parametru ieregulēšana;
 • klienta instruēšana un apmācība par apkures automātiku, ja nepieciešams.

Apkopes pakalpojumā neietilpst: apkures iekārtu vai sistēmas remontdarbi un bojāto detaļu nomaiņa.

Pēc apkopes pakalpojuma saņemšanas tiek parakstīts Pieņemšanas–nodošanas akts.

Ražotājs iesaka veikt profilaktisko apkopi ne retāk kā vienu reizi gadā.

Garantijas saistības ir spēkā, ja iekārtai regulāri tiek veikta profilaktiskā apkope, kuru veic kvalificēts personāls.

Profilaktisko apkopi stingri ieteicams veikt laikus, pirms apkures sezonas sākuma.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1048. Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi. Ēkas (būves) īpašnieks ir atbildīgs par attiecīgajā ēkā (būvē) esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību.
Lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai lietošanā esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību.
Lietotājs ir atbildīgs par savas dabasgāzes apgādes sistēmas drošību un nodrošina tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo dabasgāzes tīklu un dabasgāzes iekārtu tehnisko apkalpi, apkopi un remontu.

Lai saņemtu palīdzību vai plānotu profilaksi, lūdzu sazinieties ar mums SAZINIETIES AR MUMS